Sterkte wensen in het Fries

Wat zeg je tegen iemand in het Fries als die niet lekker in zijn vel zit? Als je de taal niet beheerst kan het best lastig zijn. Ook friezen kunnen wel eens niet lekker in hun vel zitten. Friezen zijn vaak nuchtere mensen. Stel je hebt familie uit Friesland, je neef of oom voelt zich om wat voor reden niet goed, wat stuur je diegene dan? Een kaartje met een sterkte wens in het fries!

Maak hieronder je keuze en bekijk de sterkte wensen en kaartjes:
Sterkte

* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz

Je kunt via de bovenstaande knop verschillende teksten bekijken die je op een kaartje kunt schrijven. Wens iemand sterkte in een moeilijke tijd met een passende tekst.

Sterkte Wensen in het Fries voor op een kaartje
Sterkte Wensen in het Fries voor op een kaartje (Greetz)

Op deze pagina is een verzameling van de mooiste en origineelste teksten en zinnen neergezet. Gebruik deze teksten voor op een kaartje. Iedereen kan zich wel eens niet lekker voelen, een periode minder in zijn vel zitten. Dan is het toch heel leuk om sterkte wensen te krijgen van dierbaren op je heen.

Iemand sterkte wensen, doet een persoon heel goed en hij of zij kan er echt van opknappen. Hieronder een aantal sterkte wensen in het Fries.

(Kaartjes komen van Greetz.nl)

Sterkte wensen in het Fries voor op een kaartje:

 • Efter elke trien fan fertriet, skûlet in glimke fan oantinken!
 • ôfskie nimme bestiet net, ik gean wol wei mar ferlit dy net!
 • As wat leafs dy ferlit, bliuwt der altyd noch de leafde!
 • Elke ôfskie is de berte fan in oantinken!
 • In dream is net foarby asto him yn dyn hert hâldst.

Sterkte wensen in het Fries zinnen:

 • Oantinkens ferbine wat it each net mear sjocht!
 • It minsklik libben is krekt Ivich, mar it libben is Ivich!
 • Leafde hâldt net op wêr’t it libben einiget!
 • Myn dei wie moai, de nacht mei komme!
 • Wurden sjitte te koart en triennen dominearje!
 • Soms is der safolle wat wy fiele,
  mar san lyts bytsje wat wy sizze kinne.

Gedichten sterkte wensen in het Fries:

 • It is de moed om troch te gean dy telt!
 • Giet it net lykas it moat
  Dan moat it mar lykas it giet
 • In hiel soad sterkte,
  dit is wier hiel slim foar dy.
 • Hâld fol, op in dei is alles wer goed
 • Yn it libben sit it wol ris tsjin.
  Mar onthald hieltyd goed dat laitsje wûnders docht!
 • Der wennet in clowntje yn myn hert
  lyts en hiel apart.
  It kin dûnsje en springe
  leitsje en sjonge.

Nieuwe sterkte wensen in het Fries:

 • Hast do pine en moast do gule dan meist do Him liene
  Soms moast do feroarje om dysels te bliuwen …
  Sterkte, do kinst it!
 • Giet it net lykas it moat
  Dan moat it mar lykas it giet
 • Wes dysels, der binne al oaren genôch!
 • Kop op âlde reus.
 • Wy helpe dy yn dizze barre tiiden.
 • Sterkte mei alles, as der wat is kinst do altyd belje.
 • Do bist in topper, rêch rjocht
 • Rêch rjocht, tosken op inoar.

Met dank aan Jetty W 🙂

Hierboven vind je de mooiste en liefste teksten in het fries voor als je iemand sterkte wilt wensen. Deze sterkte wensen kun je gebruiken voor op een kaartje.